นครบริการขนส่ง หาดใหญ่ – เกาะสมุย

นครบริการขนส่ง หาดใหญ่ไปเกาะสมุย

ข่าวดีล่าสุด ! รถมินิบัส บริษัทนครบริการขนส่ง เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะสมุย  ทั้งขาไปและขากลับ ได้เปิดให้บริการจองตั๋วออนไลน์ผ่านระบบของเราแล้ว มีรถวิ่งให้บริการทุกวัน ท่านที่เดินทางกับรถมินิบัสนครบริการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว สามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตารางเดินรถมินิบัส หาดใหญ่ – เกาะสมุย

1. หาดใหญ่ – เกาะสมุย : รถออกเวลา 10.15 น.

2. เกาะสมุย – หาดใหญ่ : รถออกเวลา 07.15 น.

จากหาดใหญ่ไปเกาะสมุย ใช้เวลานั่งรถประมาณ 7 ชั่วโมง

วิธีการจองตั๋ว เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะสมุย

  1. กำหนดเส้นทางที่จะจองดังภาพตัวอย่าง และคลิก ค้นหาตั๋วรถทัวร์
นครบริการขนส่ง หาดใหญ่ไปสมุย

2. ระบบจะแสดงเที่ยวรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะสมุย ขึ้นมา จากนั้น คลิกเลือก
และทำการจองตามขั้นตอน

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถมินิบัสนครบริการขนส่ง เส้นทาง หาดใหญ่ – เกาะสมุย ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง