นครบริการขนส่ง เส้นทาง นครศรีธรรมราช-สงขลา

นครศรีธรรมราช-สงขลา โดย นครบริการขนส่ง

ข่าวดีวันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถออนไลน์  เส้นทาง  นครศรีธรรมราช – สงขลา  ซึ่งให้ให้บริการโดยรถบริษัท นครบริการขนส่ง  ผ่านระบบออนไลน์ของเราได้แล้ว

เส้นทางที่รถวิ่งผ่าน คือ  แยกบ่อล้อ  เชียรใหญ่  หัวไทร  ระโนด  สทิงพระ สิงหนคร และ อ.เมืองสงขลา   ซึ่งเส้นทางดังกล่าวใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง   ราคาตั๋วรถปัจจุบันราคา 140 บาท  ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวสามารถจองตั๋วรถนครบริการขนส่งผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้