ทำไมคุณควรจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ทำไมคุณควรจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์

1. ประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อตั๋วยังเคาร์เตอร์จำหน่ายต่างๆ

2. สามารถจองตั๋วรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ผ่านระบบออนไลน์

3. มีรถให้เลือกจองหลายบริษัท ครอบคลุมเส้นทางทั่วประเทศ และสามารถระบุที่นั่งที่ต้องการได้ทันที

4.สะดวกด้วยช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตร  และผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ

5.สามารถเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม  ( ระบบไม่บังคับซื้อ)

ซึ่งการใช้บริการจองตั๋วรถออนไลน์  ช่วยให้ท่านสามารถประหยัดเวลาในการไปซื้อตั๋วยังจุดจำหน่ายตั๋ว  และสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น