จองตั๋วล่วงหน้าเดินทางช่วงวันหยุดเข้าพรรษา 2560

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันหยุดยาววันสำคัญของพี่น้องชาวไทยพุทธ   คือ วันเข้าพรรษา และวันอาสฬหบูชา  ซึ่งในปีนี้จะมีวันหยุด 4 วันติดต่อกัน  ในระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค.2560 นี้  ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางเพื่อทำบุญและท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

สำหรับกิจกรรมที่นิยมจัดกันในวันเข้าพรรษา ได้แก่ เข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร และร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆ โดยมีประเพณีการแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวายวัดต่างๆ ในท้องถิ่น   และงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี   / งานแห่เทียนพรรษาโคราช  จ.นครราชสีมา  เป็นต้น  ดังนั้นในวันหยุดยาวนี้หากท่านต้องการเดินทางไปเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาในจังหวัดต่าง ๆ รีบวางแผนการเดินทางและจองตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้