จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าเดินทางวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

ตั๋วรถทัวร์

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของทุกท่าน คือ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกๆปี ปีนี้วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันศุกร์ ดังนั้นท่านที่ทำงานราชการจึงมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน จึงนับเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้เดินทางไปเยี่ยมแม่ในวันแม่ปีนี้ และร่วมกิจกรรมวันแม่กับครอบครัว เช่น ทานข้าวกับแม่ พาแม่ท่องเที่ยว เป็นต้น. ดังนั้นวันแม่ปีนี้ จึงอยากให้ทุกท่านได้กลับบ้านเดินทางไปหาแม่…