จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า วันหยุด ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า
จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า

ข่าวดีล่าสุด สำหรับเพื่อน ๆ นักเดินทาง เนื่องจากในต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ที่จะมาถึงนี้ จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 4 วัน ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคทม 2563 นี้

รายละเอียดวันหยุด

วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2563 – เป็นวันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 – เป็นวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 – เป็นวันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา 

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 – เป็นวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติ ครม.  เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม เพื่อชดเชยวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มเติม 1 วัน

ดังนั้นท่านที่จะเดินทางด้วยรถทัวร์บริษัทต่าง ๆ ในระหว่างวันหยุดที่จะมาถึงนี้ ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าออนไลน์ผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้