งานลอยกระทงเชียงใหม่ 2563

ดอยสุเทพเชียงใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้จะมาถึงแล้วสำหรับวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญของคนไทย เทศกาลแห่งสายน้ำ ซึ่งวันลอยกระทงจะจัดขึ้นทุกปี ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี สำหรับวันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563

งานลอยกระทงเชียงใหม่ จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ในทุก ๆ ปี
มีจุดลอยกระทงที่สำคัญ คือ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ และยังมีวัฒนธรรมที่สำคัญในช่วงงานลอยกระทงเชียงใหม่ นอกเหนือจากการร่วมลอยกระทงตามประเพณี คือ การปล่อยโคมลอย ชาวบ้านจะประดิษฐ์โคมลอย โดยการใช้ผ้าบาง ๆ แล้วสุมควันข้างใต้ และปล่อยให้โคมลอยขึ้นไปในอากาศ สามารถพบการปล่อยโคมลอยได้ทั่วไปในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของทุก ๆ ปี เป็นภาพที่สวยงามมาก

ในทุก ๆ ปี เชียงใหม่ จะเป็นปลายทางที่สำคัญของการเดินทางไปเที่ยวงานลอยกระทง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่สำหรับปีนี้ พ.ศ.2563 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก คาดว่านักท่องเที่ยวคงจะมีไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา

รถทัวร์ไปเชียงใหม่ ที่ท่านสามารถจองออนไลน์ผ่านระบบของเราได้ คือ

สำหรับต้นทางจังหวัดต่าง ๆ ที่มีรถไปเชียงใหม่ ท่านสามารถค้นหารเที่ยวรถได้จากระบบออนไลน์

ท่านที่สนใจเดินทางไปเที่ยวงานลอยกระทงเชียงใหม่ ประจำปี 2563 นี้ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ไปเชียงใหม่ล่วงหน้าได้แล้ว สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง