จ่ายค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านแอพ สะดวกมาก

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย  วันนี้ จองตั๋วรถทัวร์.com  มีสาระดี ๆ จะมาแนะนำเพื่อน ๆ นักเดินทาง  คือ  เราสามารถจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านแอพพิเคชั่นได้แล้ว   ซึ่งการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าผ่านแอพพิเคชั่น สะดวกมาก ๆ โดยเฉพาะท่านที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน  หรือนักเดินทางทั้งหลาย  ซึ่งวันนี้ท่านสามารถดาวส์โหลดแอฟมาใช้ได้แล้ว โดยสามารถดาวส์โหลดได้จาก Play Store  ชื่อแอฟ  Pea Mobile

แอฟนี้มีประโยชน์อย่างไร

ท่านสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอพพิเคชั่น  โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิตร

สามารถชำระเงินได้หลายบิล โดยเพิ่มบิลเข้าในระบบแอพพิเคชั่น  ดังนั้นสะดวกมาก ๆ สำหรับท่านที่ต้องชำระเงินค่าไฟบ้านหลาย ๆ หลัง

สามารถตรวจสอบค่าไฟย้อนหลังได้

สามารถแจ้งไฟฟ้าดับได้

ต่อไปนี้ ท่านที่ติดตั้งแอพพิเคชั่น Pea Mobile ไว้แล้ว และมีบัตรเครดิตร ท่านสามารถจ่ายค่าไฟได้ทันทีแม้ในขณะที่เดินทาง เช่น เดินทางรถทัวร์   หรือเดินทางท่องเที่ยวหลาย ๆ วัน ก็สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าได้   ไม่ต้องกังวลกับบิลค่าไฟฟ้าอีกต่อไป