คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วกับวันแห่งความสุขของเด็ก ๆ นั่นคือ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562   วันเด็กแห่งชาติจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   กำหนดให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปี   สำหรับในปีนี้วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันที่  12 มกราคม 2562

สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้มอบคำขวัญวันเด็ก  คือ 

” เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ “

โลโก้วันเด็กแห่งชาติ 2562

โลโก้งานวันเด็กแห่งชาติ 2562

คำบวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  http://www.moe.go.th

ในวันเด็กแห่งชาติ หน่วยงานราชการ  บริษัท  โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ ได้เข้าร่วมงาน  สำหรับกิจกรรมภายในงานวันเด็ก เช่น การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ บนเวที   การเล่นเกมส์  การแจกอาหาร แจกขนม  และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนุกให้กับเด็ก ๆ

ดังนั้น เด็ก ๆ ควรจำคำขวัญวันเด็กในปีนี้ให้ได้  เพราะเมื่อเราไปเที่ยวในงานวันเด็กในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศ  มักมีการถามคำถามเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็ก   ให้เด็กตอบเพื่อรับรางวัลต่าง ๆคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่พาเด็กไปเที่ยวงานวันเด็ก

  • ควรเขียนชื่อ และเบอร์โทร ผู้ปกครองใส่ถุงเสื้อเด็ก หรือ ทำป้ายห้อยคอเด็กไว้   เผื่อมีการพลัดหลงกันในงานวันเด็ก   เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อกับท่านได้  เพราะปรกติจะเกิดเหตุการณ์บ่อย ๆ ในงานวันเด็ก
  • ผู้ปกครอง ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
  • วางแผนการเดินทางการเดินทางไปร่วมงานวันเด็กในสถานที่ต่าง ๆ เพราะบางที่เด็กไปร่วมงานจำนวนมาก การจราจรอาจติดขัด

ดังนั้น วันเด็กแห่งชาติในปี 2562 นี้ ทีมงาน จองตั๋วรถทัวร์.com  ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขในการเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ