เริ่มจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางเดือน พฤษภาคม 2563

ข่าวดีล่าสุด สำหรับเพื่อน ๆ นักเดินทาง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้น มีการพบผู้ติดเชื้อน้อยลง และได้มีการประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้กิจการต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการตามปรกติ ในบางกลุ่มธุรกิจ แต่ยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวดต่อไป

ในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ บริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ กำลังเริ่มทยอยเปิดให้บริการ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางในช่วงดังกล่าวสามารถเริ่มจองตั๋วรถล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

บริษัทที่เปิดให้จองตั๋วแล้ววันนี้ คือ

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า พฤษภาคม 2563
photo – thairoute
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
photo – thairoute