ข่าวดี! ครม.เคาะวันหยุดพิเศษปี’ 2564 เพิ่ม 4 วัน

ข่าวดีล่าสุด สำหรับเพื่อนนักเดินทางทุกท่าน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เคาะวันหยุดพิเศษปี 2564 เพิ่มอีก 4 วัน คือวันที่ 12 ก.พ. วันที่ 12 เม.ย. วันที่ 27 ก.ค. และวันที่ 24 ก.ย.64 พร้อมเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันที่ 25 ต.ค. เป็นวันที่ 22 ต.ค.64

วันนี้ (29 ธ.ค.2563) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 ธ.ค.64 อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติม ปี 2564 ซึ่งเป็นการกำหนดให้เป็นวันหยุดเฉพาะปี พ.ศ.2564 โดยไม่ถือเป็นวัดหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ และประกาศใช้กับหน่วยงานราชการ ส่วนภาคเอกชน สถาบันการเงิน จะหยุดตามนี้หรือจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ สำหรับวันหยุดประจำภาค ทดลองใช้เฉพาะปีนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวม 4 วัน

  • วันศุกร์ที่ 12 ก.พ.2564 วันตรุษจีน
  • วันจันทร์ที่ 12 เม.ย.2564 วันสงกรานต์
  • วันอังคารที่ 27 ก.ค.2564 ชดเชยวันเข้าพรรษา
  • วันศุกร์ที่ 24 ก.ย.2564

วันหยุดราชการประจำภาค รวม 4 วัน

  • วันศุกร์ที่ 26 มี.ค.2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี)
  • วันจันทร์ที่ 10 พ.ค.2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
  • วันพุธที่ 6 ต.ค.2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ)
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา)

นอกจากนี้ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ต.ค.2564

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดดังกล่าว ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง