แนะนำการเดินทางช่วงโควิด 19 ระบาด

รถทัวร์กรุงเทพ-เชียงใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง การแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ และด้านต่าง ๆ เป็นวงกว้าง เนื่องจากเป็นเชื้อโรคใหม่ที่พึ่งค้นพบ และมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ในช่วงเดือนเมษยน 2563 รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เช่น การปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่ประชาชนไปรวมตัวกัน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ สายการบินหยุดให้บริการ มีการปิดสนามบิน รถทัวร์หยุดวิ่งให้บริการ และมีการปิดพื้นที่จังหวัด ปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น จากมาตรการดังกล่าว ทำให้สถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อน้อยลงตามลำดับ

วันนี่สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ จึงได้ออกมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ และเริ่มมีบริการต่าง ๆ เริ่มเปิดให้บริการ รวมทั้งมีบริษัทรถทัวร์ เริ่มเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยในขณะนี้มีบริษัทรถทัวร์ในระบบของเรากลับมาให้บริการในบางเส้นทาง และจะเริ่มให้บริการในต้นเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดในเส้นทางที่เปิดให้บริการ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ โดยมีคำแนะนำในการเดินทางดังนี้ คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่เดินทาง และเว้นระยะห่างทางสังคม คือ ไม่ควรยืนอยู่ใกล้กันกับผู้อื่น เว้นระยะยืนประมาณ 2 เมตร ในขณะที่เดินทางไปขึ้นรถที่สถานีขนส่ง

คำแนะนำ – สำหรับท่านที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทาง ท่านควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้ และควรชลอการเดินทางออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด 19 ยังไม่เข้าสู่สภาวะปรกติ 100 เปอร์เซนต์

ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างจากเชื้อโควิด 19

จองตั๋วรถทัวร์.com