ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ กรุงเทพ-เบตง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถของบริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เส้นทางจาก กรุงเทพ เดินทางไปจังหวัดยะลา โดยมีปลายทางที่ อ.เบตง ซึ่งเป็นพื้นที่ใต้สุดของประเทศไทย เป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย

จากกรุงเทพ – สามารถใช้บริการรถทัวร์ บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ( ถนนบรมราชชนนี )

กรุงเทพ – เบตง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 19 ชั่วโมง

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ กรุงเทพ-ยะลา-เบตง

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – เบตง

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2สมุทรสงครามจุดจอด สมุทรสงคราม1 ชั่วโมง  30 นาที
3ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์4 ชั่วโมง  
4ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี4 ชั่วโมง  
5ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดสี่แยกกุยบุรี4 ชั่วโมง  
6นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง10 ชั่วโมง  
7พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง12 ชั่วโมง  
8พัทลุงจุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)0 ชั่วโมง  
9สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่14 ชั่วโมง  
10สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ15 ชั่วโมง  30 นาที
11ปัตตานีค่ายอิงคยุทธ0 ชั่วโมง  
12ยะลาจุดจอดดอนยาง0 ชั่วโมง  
13ยะลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา17 ชั่วโมง  
14ยะลาจุดจอด อ.กงปีนัง0 ชั่วโมง  
15ยะลาจุดจอด อ.บันนังสตา17 ชั่วโมง  
16ยะลาจุดจอด อ.ธารโต18 ชั่วโมง  
17ยะลาคอกช้าง0 ชั่วโมง  
18ยะลาจุดจอด อ.เบตง19 ชั่วโมง  

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปยะลา โดยมีปลายทางที่ อ.เบตง ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้