ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ  กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์  ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถที่ให้บริการโดยรถบริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์  เส้นทางดังกล่าว เป็นการเดินทางจากกรุงเทพสู่เมืองชายแดน คือ ปาดังเบซาร์  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่  อ. สะเดา จ.สงขลา   ปาดังเบซาร์มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย  ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียด้านด่านปาดังเบซาร์  ท่านสามารถนั่งรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์เดินทางจากกรุงเทพสู่ปาดังเบซาร์ได้ทุกวัน

จากกรุงเทพ  สามารถขึ้นรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์  ได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่  ถนนบรมราชชนนี

กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  15 ชั่วโมง

ขั้นตอนการจองตั๋วรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์

  1. กำหนดข้อมูลค้นหาเที่ยวรถตามตัวอย่าง

รถทัวร์กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์

2. คลิก ปุ่มค้นหาเที่ยวรถ  ระบบจะแสดงเส้นทาง กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์  ให้ท่านเลือกจอง

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์