จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

คู่มือการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • - ชำระเงินค่าตั๋วผ่านบัตรเครดิตและร้านเซเว่น ทุกสาขา
  • - ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น.ของวันทำรายการจอง หากไม่ชำระเงิน ระบบจะยกเลิกการจองอัติโนมัติ

    ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการคมนาคมที่สะดวกมาก  โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์  ประเทศไทยมีถนนที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภูมิภาค  ระหว่างจังหวัดต่าง ๆ โดยมีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทย เป็นศูนย์กลางของการเดินทาง

    รถทัวร์ประจำทาง  เป็นการเดินทางที่สะดวก  เพราะมีรถให้บริการครอบคลุมเส้นทางต่าง ๆ คุณสามารถเดินทางด้วยรถทัวร์ประจำทางจากกรุงเทพเพื่อเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้อย่างสะดวก  เพราะมีรถให้บริการออกจากกรุงเทพสู่ปลายทางต่าง ๆ ทุกวัน  โดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารหลักในกรุงเทพที่เรารู้จักกันดี  คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2   และสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ ( ถนนบรมราชชนนี) ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 แห่ง จะหนาแน่นไปด้วยนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ที่เดินทางมาขึ้นรถทัวร์  เพื่อเดินทางไปยังปลายทางจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

  จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย  จะมีสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัด  เพื่อให้บริการประชาชนและนักเดินทางที่เดินทางด้วยรถทัวร์ได้ใช้บริการ  และภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร  จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ เช่น  ห้องน้ำ  ห้องอาบน้ำ  จุดพักรอขึ้นรถ  ร้านค้าต่าง ๆ  เป็นต้น 

  ดังนั้นท่านที่เดินทางด้วยรถทัวร์ระหว่างเส้นทางต่าง ๆ ท่านจะพบกับความสะดวก ในการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศไทย

วันนี้ จองตั๋วรถทัวร์.com  ได้รวบรวมข้อมูล แผนที่ตั้ง สถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเดินทางทุกท่าน  ที่กำลังจะเดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดต่าง ๆ ได้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้ง  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทาง  โดยเราได้อ้างอิงแผนที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารต่าง ๆ จากข้อมูลของ Google Map  เป็นหลัก  เพราะเป็นข้อมูลแผนที่  ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ 

สถานีขนส่งผู้โดยสารยอดนิยม  จองตั๋วรถทัวร์.com ผู้ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์อันดับต้น ๆ ของประเทศ เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน มีบริษัทรถทัวร์ชั้นนำในระบบให้ท่านเลือกจองมากมาย ครอบคลุมเส้นทางเดินรถทั่วประเทศไทย จะเดินทางไปไหน เหนือ กลาง อีสาน ใต้ วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จองเอง เลือกที่นั่งเอง ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและร้านเซเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา
จองตั๋วรถทัวร์ : 2020