วันสงกรานต์ ปี 2559

นับถอยหลังสู่วันสงกรานต์ 2559

ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  เทศกาลแห่งการเล่นน้ำ  การทำบุญ และการเดินทางท่องเที่ยว   ซึ่งในปีนี้วันสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน 2559  ซึ่งประเทศไทยจัดให้วันสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการ  แต่พิเศษไปกว่านั้นเพราะหลาย ๆ ท่าน จะได้หยุดยาวถึง 5 วัน  เพราะท่านจะได้หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ ต่ออีก 2 วัน

ดังนั้นท่านที่ได้หยุดยาวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 -17 เมษายน 2559  รีบวางแผนการเดินทางด่วน และสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้  เพื่อเดินทางกลับบ้าน ทำบุญ และเล่นน้ำสงกรานต์กับครอบครัว

วันมาฆบูชา ประจำปี 2559

วันสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทย ที่นับถือพุทธศาสนา  ที่กำลังจะมาถึง คือ  วันมาฆบูชา ประจำปี 2559  ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินไทย.

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือ วันที่พระสงฆ์ 1250 รูป ที่พระองค์ ได้ส่งไปเผยแพร่พุทธศาสนา ในดินแดนต่าง กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งพระสงฆ์ที่มา พระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้เองและล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา

ปัจจุบันวันมาฆบูชา  ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ  ดังนั้นปีนี้ท่านที่ทำงานราชการ จึงมีวันหยุดยาว 3 วัน  คือ เสาร์ – อาทิตย์ และจันทร์  นับเป็นโอกาสที่ที่จะได้เดินทางทำบุญ  และท่องเที่ยวติดต่อกัน 3 วัน

กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกัน ในวันมาฆบูชา  คือการตักบาตร ทำบุญ เข้าวัดฟังธรรม  และร่วมเวียนเทียน ตอนค่ำ  ภายในบริเวณวัดต่างๆ

เดินทางท่องเที่ยวทำบุญ  จองตั๋วรถทัวร์ผ่าน จองตั๋วรถทัวร์.com  ในวันหยุดมาฆบูชา 2559 นี้

 

เดินทางกลับบ้าน ฉลองวันตรุษจีน 2559

เนื่องในวันตรุษจีน  ประจำปี 2559 ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน  ตามประเพณีของจีน  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559    ซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องที่มีเชื้อสายจีน

กิจกรรมที่ทำในวันตรุษจีน  โดยแบ่งออกเป็น 3 วัน คือ

1.วันจ่ายตรุษจีน คือ วันที่เตรียมไปซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องไหว้ต่างๆ มาเตรียมไว้

2.วันไหว้ตรุษจีน คือ วันสิ้นปี  จะมีการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ด้วยอาหาร และผลไม้

3.วันเที่ยวตรุษจีน  คือ วันขึ้นปีใหม่  ชาวไทยเชื่อสายจีนจะออกเดินทางไปเที่ยว และเยี่ยมญาติ ขอพร  ถือเป็นวันมงคล

และในวันตรุษจีน  สัญลักษณ์ที่สำคัญ คือ มีการตกแต่งบ้านเรือนด้วยโคมไฟสีแดง และมีการแจกอั่งเปา ( นิยมบรรจุเงินในซองสีแดง ) แก่ลูกหลาน หรือพนักงานในบริษัท ร้านค้า

จองตั๋วรถทัวร์.com  ขอร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข กับวันตรุษจีน ประจำปี 2559