แนะนำบริษัทรถทัวร์ » สวัสดีสุรินทร์

สวัสดีสุรินทร์

28 กรกฎาคม 2019
545   0

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ จองตั๋วรถทัวร์.com   จะมาแนะนำบริษัทเดินรถที่ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านระบบของเราได้  คือ  รถบริษัทสวัสดีสุรินทร์

สวัสดีสุรินทร์เป็นผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางหลัก ได้แก่   กรุงเทพ – สุรินทร์ / กรุงเทพ – ศรีษะเกษ

สวัสดีสุรินทร์

เส้นทางเดินรถของ สวัสดีสุรินทร์ ที่เปิดให้บริการ

สวัสดีสุรินทร์ 926 กรุงเทพ-ศรีสะเกษ
4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
942 กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย
31 กรุงเทพฯ-สุรินทร์
4 บุณฑริก-กรุงเทพฯ
942 ยางชุมน้อย-ศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ
926 ศรีสะเกษ-กรุงเทพ
31 สุรินทร์-กรุงเทพฯ

จากกรุงเทพ  ท่านสามารถขึ้นรถทัวร์สวัสดีสุรินทร์ได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่

สำหรับท่านที่จองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ท่านกรุณามารับตั๋วใบจริงเพื่อใช้ขึ้นรถ ได้ที่

สวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์
โทร. 061-6476888,044-530099
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88
โทร. 0-2936-9994,061-6476999

ดังนั้นท่านที่ที่ต่องการเดินทางกับรถทัวร์บริษัทสวัสดีสุรินทร์ ในเส้นทางที่ให้บริการ  ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล้วงหน้าผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์ ได้ตลอด  24  ชั่วโมง