สถานีขนส่งผู้โดยสาร » สถานี บขส.พิษณุโลกแห่งที่ 2

สถานี บขส.พิษณุโลกแห่งที่ 2

16 พฤษภาคม 2019
4385   0

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำให้ท่านรู้จักกับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ของ จ.พิษณุโลก  ซึ่งเป็นสถานี บขส.แห่งใหม่ล่าสุด  ที่เปิดให้บริการ

บขส.พิษณูโลก แห่งที่ 2

สถานี บขส.แห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี  ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอินโดจีน  ซึ่งเป็นสี่แยกขนาดใหญ่ของพิษณุโลก  เป็นสี่แยกจุดตัดของถนนทางหลวงหมายเลข 11 และ ถนนทางหลวงหมายเลข 12 และถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้  ดังนั้นที่ตั้งของสถานี บขส.พิษณุโลก แห่งที่ 2  จึงมีความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ

สถานี บขส.พิษณุโลก แห่งที่ 2  โดดเด่นด้วยการทาสีอาคารด้วยสีเขียว สดใส  ภายในบริเวณมีพื้นที่กว้างขวาง ไม่แออัด  สามารถรองรับรถบัสประจำทางได้จำนวนมาก

สำหรับท่านที่ลงรถที่สถานีแห่งนี้ สามารถใช้บริการรถสองแถววิ่งรอบเมืองและรถแท็กซี่ ที่มีจุดให้บริการภายในสถานีขนส่ง  เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ ได้

ชาวพิษณูโลกที่เดินทางมาขึ้นรถที่ บขส.แห่งนี้ และต้องการเดินทางไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดเพียง 1-2 วัน หากท่านนำมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์มา  ท่านสามารถฝากจอดรถค้างคืนได้  เพราะภายในสถานีขนส่งมีจุดให้บริการฝากรถด้วย  สะดวกมาก ๆ

บริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพ – พิษณุโลก  และสามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ คือ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์  ท่านสามารถเลือกจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้าได้ตลอด  24  ชั่วโมง

ภาพสถานีขนส่งพิษณุโลกแห่ง ที่ 2

สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2

เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารภายในสถานี บขส.พิษณุโลก 2

รถแท็กซี่ สถานี บขส.พิษณุโลก 2

รถแท็กซี่จอดให้บริการ ภายในสถานี บขส.พิษณุโลก 2

จุดรับฝากจอดรถสถานี บขส.พิษณุโลก 2

จุดรับฝากรถภายในสถานี บขส.พิษณุโลก 2

แผนที่ตั้งสถานี บขส.พิษณุโลก แห่งที่ 2