วันสำคัญในประเทศไทย » วันออกพรรษา 2561

วันออกพรรษา 2561

4 ตุลาคม 2018
188   0

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญอีก 1 วันของพี่น้องชาวพุทธในประเทศไทย  คือ วันออกพรรษา ประจำปี 2561  วันออกพรรษาจะเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม 2561

วันออกพรรษาเป็นวันสำคัญ คือ เป็นวันสิ้นสุดของการจำพรรษาของพระภิกษูสงฆ์  หลังจากที่ได้เข้าพรรษามาเป็นเวลา 3 เดือน(เข้าพรรษา คือ พระภิกษูต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน ไม่สามารถไปค้างคืนที่วัดอื่นได้) และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระภิกษูสามารถไปจาริกค้างคืนที่วัดอื่นได้

วันออกพรรษาเชื่อว่า เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์  ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมายในวันออกพรรษา  เช่น การทำบุญตักบาตรเทโว   สวดมนต์  รักษาศีล เป็นต้น

และรุ่งเช้าหลังจากวันออกพรรษา มักมีประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นแตกต่างกันไป  เช่น ภาคใต้มีประเพณีชักพระ โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา จะมีการจัดงานชักพระที่ยิ่งใหญ่     งานไหลเรือไฟ จ.อุบลราชธานี   / ชมบั้งไฟพญานาคที่หนองคาย  เป็นต้น

ดังนั้นวันออกพรรษาจึงเป็นช่วงสำคัญเวลาหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวทำบุญ  ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางในช่วงวันเข้าพรรษาสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ผ่านระบบออนไลน์ของเรา

วันออกพรรษา 2561