วันสำคัญในประเทศไทย » วันวิสาขบูชา 2561

วันวิสาขบูชา 2561

25 พฤษภาคม 2018
299   0

วันวิสาขบูชา 2561

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย ใกล้เข้ามาแล้วกับวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561   วันวิสาขบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุก ๆ ปี   ในปีนี้ ตรงกับวันที่  29 พฤษภาคม 2561  ซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องพุทธศาสนา ทั้งชาวไทยและทั่วโลก  กล่าวคือ เป็นวันที่ ประสูติ  ตรัสรู้ แล ะปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ในวันเดียวกัน   ซึ่งวันวิสาขบูชาจัดให้เป็นวันสำคัญระดับโลกอีกด้วย    ดังนั้นในวันนี้จะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นในวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เช่น พิธีตักบาตร สวดมนต์  กิจกรรมเวียนเที่ยน  เป็นต้น

สำหรับวันวิสาขบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561  ได้ถือเป็นวันหยุดราชการ  ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในช่าวงเวลาดังกล่าว   สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ