แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์ » รถทัวร์ กรุงเทพ-ห้วยยอด จ.ตรัง

รถทัวร์ กรุงเทพ-ห้วยยอด จ.ตรัง

23 มิถุนายน 2019
254   0

รถทัวร์ กรุงเทพ - ห้วยยอด

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ คือ  กรุงเทพ – ห้วยยอด  (จ.ตรัง)  สำหรับเส้นทางนี้ให้บริการโดยรถบริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์  ให้บริการโดยรถ วีไอพี 24 ที่นั่ง และรถปรับอากาศ ชั้น 1   ซึ่งมีเส้นทางเดินรถ 2 ที่วิ่งผ่าน อ.ห้วยยอด ดังนี้

  1. กรุงเทพ – ทุ่งสง -ตรัง -ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล (รถปรับอากาศชั้น 1  38 ที่นั่ง)
  2. กรุงเทพ – ทุ่งสง -กะปาง-ห้วยยอด – ตรัง ( รถวีไอพี 24 ที่นั่ง)

เส้นทาง กรุงเทพ – ห้วยยอด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพ ไป อ.ห้วยยอด จ.ตรัง   ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่  ( ถนนบรมราชชนนี )

รายละเอียดจุดจอดรถเส้นทาง :

กรุงเทพ – ทุ่งสง -ตรัง -ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล (รถปรับอากาศชั้น 1  38 ที่นั่ง) 

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
15 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
16 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
19 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
23 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 0 ชั่วโมง
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 0 ชั่วโมง
26 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง
27 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 0 ชั่วโมง
28 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 0 ชั่วโมง
29 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 10 ชั่วโมง
30 ตรัง จุดจอดย่านตาขาว 10 ชั่วโมง  20 นาที
31 ตรัง จุดจอดปะเหรียน 0 ชั่วโมง
32 ตรัง จุดจอดทุ่งยาว 10 ชั่วโมง  40 นาที
33 สตูล จุดจอดทุ่งหว้า 11 ชั่วโมง
34 ตรัง จุดจอด ต.สุโละ 0 ชั่วโมง
35 ตรัง จุดจอดบ้านห้วยไทร 0 ชั่วโมง
36 สตูล จุดจอดละงู 11 ชั่วโมง  20 นาที
37 สตูล จุดจอดท่าแพ 11 ชั่วโมง  40 นาที
38 สตูล จุดจอด ต.ทุ่งริ้น 0 ชั่วโมง
39 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง
40 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล 12 ชั่วโมง

กรุงเทพ – ทุ่งสง -กะปาง-ห้วยยอด – ตรัง ( รถวีไอพี 24 ที่นั่ง)  

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง
14 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
15 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 0 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง
19 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง
20 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
21 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
25 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง
26 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 0 ชั่วโมง
27 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 9 ชั่วโมง  30 นาที
28 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง
29 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 10 ชั่วโมง
30 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 0 ชั่วโมง
31 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 10 ชั่วโมง  15 นาที