แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์ » รถทัวร์ กรุงเทพ-สุไหงโกลก

รถทัวร์ กรุงเทพ-สุไหงโกลก

27 กรกฎาคม 2019
222   0

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ คือ เส้นทาง กรุงเทพ – สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  ซึ่งปัจจุบันในเส้นทางนี้มีรถให้บริการอยู่ 2 บริษัท คือ

รถทัวร์กรุงเทพ-สุไหงโกลก

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง
7 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง
8 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 13 ชั่วโมง
9 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 13 ชั่วโมง
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง
11 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 15 ชั่วโมง
12 ยะลา จุดจอดดอนยาง 0 ชั่วโมง
13 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 17 ชั่วโมง
14 ปัตตานี จุดจอดปาลัส 0 ชั่วโมง
15 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 17 ชั่วโมง
16 ปัตตานี จุดจอดต้นไทร 0 ชั่วโมง
17 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 0 ชั่วโมง
18 นราธิวาส จุดจอดยี่ง้อ 0 ชั่วโมง
19 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 18 ชั่วโมง
20 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ 18 ชั่วโมง
21 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก 19 ชั่วโมง

สยามเดินรถ  เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 13 ชั่วโมง
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
9 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง
11 สงขลา จุดจอดแยก อ.จะนะ 14 ชั่วโมง  30 นาที
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง
13 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 13 ชั่วโมง
14 นราธิวาส จุดจอดปาลัส 13 ชั่วโมง
15 นราธิวาส จุดจอด อ.ยะหริ่ง 0 ชั่วโมง
16 นราธิวาส จุดจอดกะลาพอ 0 ชั่วโมง
17 นราธิวาส จุดจอดต้นไทร 0 ชั่วโมง
18 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 0 ชั่วโมง
19 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 16 ชั่วโมง
20 นราธิวาส จุดจอดมะนังดาลำ 0 ชั่วโมง
21 นราธิวาส จุดจอดยี่ง้อ 0 ชั่วโมง
22 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 17 ชั่วโมง
23 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ 17 ชั่วโมง
24 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก 18 ชั่วโมง

จากกรุงเทพ ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี )

เส้นทาง กรุงเทพ – สุไหงโกลก  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 – 19 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร  ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไป อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้ ตลอด  24 ชั่วโมง