แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์ » รถทัวร์กรุงเทพ-แม่สอด

รถทัวร์กรุงเทพ-แม่สอด

24 พฤศจิกายน 2018
225   0

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่น่าสนใจ คือ  กรุงเทพ – แม่สอด (จ.ตาก )  ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง  เนื่องจากแม่สอดเป็นเมืองชายแดน  มีการค้าระหว่างพรหมแดน ระหว่างไทยและพม่า  และเป็นเส้นทางเดินทางสู่ประเทศพม่า  ดังนั้นเมืองแห่งนี้จึงได้รับความสนใจจากนักเดินทางที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวชมเมืองแม่สอด

เส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด  ปัจจุบันท่านสามารถจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้  คือ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต  ซึ่งให้บริการรถทัวร์ในเส้นทางดังกล่าว มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน  ให้บริการด้วยรถปรับอากาศชั้น 1

จากกรุงเทพ – แม่สอด  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง  สามารถขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิต

รถทัวร์กรุงเทพ-แม่สอด

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง   สะดวกด้วยการชำระเงินค่าตั๋วผ่านบัตรเครดิต และ จ่ายผ่านร้านเซเว่น ใกล้บ้าน ทุกสาขา