แนะนำบริษัทรถทัวร์ » รถทัวร์กรุงเทพ-สทิงพระ

รถทัวร์กรุงเทพ-สทิงพระ

9 กรกฎาคม 2018
76   0

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถทัวร์ เส้นทาง  กรุงเทพ-สทิงพระ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมอีกเส้นทางหนึ่ง

อ.สทิงพระ เป็น อำเภอหนึ่งของ จังหวัดสงขลา  ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ  มีพื้นที่ติดชายทะเลอ่าวไทย ดังนั้นในการเดินทางไปเราต้องนั่งรถทัวร์ที่ใช้เส้นทางถนนทางหลวงสาย 408  ซึ่งปัจจุบันมีรถที่วิ่งให้บริการในเส้นทางนี้ คือ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ และสยามเดินรถ  โดยเลือกจองรถเส้นทาง กรุงเทพ – สงขลา  ซึ่งรถจะวิ่งผ่านอำเภอสทิงพระ   และมุ่งสู่อำเภอเมืองสงขลา

ท่านก็สามารถแจ้งแก่พนักงานบนรถเพื่อลงที่ อ.สทิงพระ ได้ทันที  เช่น ลงบริเวณหน้าอำเภอสทิงพระ เป็นต้น

วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพื่อไปอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา ได้แล้ว