แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์ » รถทัวร์กรุงเทพ-ปัตตานี

รถทัวร์กรุงเทพ-ปัตตานี

21 กันยายน 2018
250   0

รถทัวร์กรุงเทพ-ปัตตานี

สวัสดีเพื่อนนักเดินทางวันนี้  จองตั๋วรถทัวร์.com  จะมาแนะนเส้นทางเดินรถ คือ เส้นทาง กรุงเทพ – ปัตตานี  เป็นเส้นทางเดินรถระยะไกลอีกเส้นทางหนึ่ง  ซึ่งในปัจจุบันเส้นทางนี้ ให้บริการโดยรถบริษัทสยามเดินรถ และปิยะรุ่งเรืองทัวร์  ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและร้านเซเว่นใกล้บ้านทุกสาขา

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้   โดยมีปลายทาง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารปัตตานี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง  ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในวันเดินทาง

เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่)  ของบริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์  ผ่าน บขส.ปัตตานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
4 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง
5 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง
6 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 13 ชั่วโมง
7 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 13 ชั่วโมง
8 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง
9 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 15 ชั่วโมง
10 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 16 ชั่วโมง
11 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 16 ชั่วโมง
12 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 18 ชั่วโมง
13 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ 18 ชั่วโมง
14 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก 19 ชั่วโมง

เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ปัตตานี  ของ บริษัทสยามเดินรถ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 12 ชั่วโมง
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 13 ชั่วโมง
9 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 13 ชั่วโมง
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง
11 สงขลา จุดจอดแยก อ.จะนะ 14 ชั่วโมง  30 นาที
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 15 ชั่วโมง
13 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 16 ชั่วโมง