แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์ » รถทัวร์กรุงเทพ-ช่องเม็ก

รถทัวร์กรุงเทพ-ช่องเม็ก

21 กันยายน 2018
658   0

โลตัสพิบูลทัวร์ กรุงเทพ-ช่องเม็ก

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถทัวร์ กรุงเทพ – ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้เปิดจองตั๋วออนไลน์ในเส้นทางดังกล่าวแล้ว  โดยมีผู้ให้บริการคือ รถบริษัทโลตัสพิบูลทัวร์ ท่านที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว สามารถจองตั๋วได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วรถทัวร์ผ่านบัตรเครดิตและร้านเซเว่นใกล้บ้านทุกสาขา

เส้นทาง กรุงเทพ – ช่องเม็ก  จ.อุบลราชธานี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

จากกรุงเทพ  ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่

เคาร์เตอร์รับตั๋วโลตัสพิบูลทัวร์

โลตัสพิบูลทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
โทร. 02-936-0956,02-936-2781,086-4196262

กรุณามารับตั๋วก่อนการเดินทาง 30 นาที

เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก โดยโลตัสพิบูลทัวร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
3 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 5 ชั่วโมง  30 นาที
4 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 7 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 7 ชั่วโมง  20 นาที
7 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ห้วยทับทัน 7 ชั่วโมง  40 นาที
8 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 8 ชั่วโมง
9 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 8 ชั่วโมง  20 นาที
10 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.กันทรารมย์ 8 ชั่วโมง  40 นาที
11 อุบลราชธานี จุดจอดห้วยขะยุง 9 ชั่วโมง  10 นาที
12 อุบลราชธานี จุดจอด อ.วารินชำราบ 9 ชั่วโมง  30 นาที
13 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 9 ชั่วโมง  50 นาที
14 อุบลราชธานี จุดจอดสว่างวีระวงศ์ 10 ชั่วโมง  10 นาที
15 อุบลราชธานี จุดจอดพิบูลมังสาหาร 10 ชั่วโมง  30 นาที
16 อุบลราชธานี จุดจอดนาเจริญ 10 ชั่วโมง  50 นาที
17 อุบลราชธานี จุดจอดสิรินธร 11 ชั่วโมง  10 นาที
18 อุบลราชธานี จุดจอดนิคม 1-2 11 ชั่วโมง  30 นาที
19 อุบลราชธานี จุดจอดช่องเม็ก 12 ชั่วโมง