จองตั๋วรถทัวร์พาเที่ยว » ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19

ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19

19 มีนาคม 2020
80   0

รัฐบาลประกาศงดวันหยุดยาววันสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2563 และงดจัดงานสงกรานต์ในปีนี้ทั่วประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับเชื้อและการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ในที่สาธารณะชน โดยรัฐบาลจะจัดวันหยุดชดเชยให้หลังจากการประชุม ครม. ต่อไป

ดังนั้นท่านที่จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อเดินทางในช่วงวันดังกล่าว และไม่สามารถเดินทางได้ เพราะต้องทำงานต่อหรือติดภารกิจต่าง ๆ ท่านสามารถคืนตั๋ว เลื่อนตั๋วการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขของบริษัทรถทัวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร. 02-2696999