แนะนำบริษัทรถทัวร์ » ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

7 กันยายน 2017
707   0

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์  เป็นรถที่วิ่งให้บริการในเส้นทางหลักคือ กรุงเทพ – สงขลา  และ กรุงเทพ – หาดใหญ่  และเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันปิยะรุ่งเรืองทัวร์มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน ในเส้นทางดังกล่าว   วันนี้ท่านที่ต้องเดินทางในเส้นทางดังกล่าวสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ กรุงเทพ-หาดใหญ่

เคาร์เตอร์รับตั๋วรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร.  0-2894-6330,02-894-6331

เส้นทางให้บริการปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ 992 กรุงเทพฯ – ด่านนอก
989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่
9914 กรุงเทพฯ – นาทวี
992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์
987 กรุงเทพฯ – ยะลา
973 กรุงเทพฯ – สงขลา
973 กรุงเทพฯ – สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
986 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่)
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(สายใหม่)
987 กรุงเทพฯ – เบตง
982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่
992 ด่านนอก – กรุงเทพฯ
782 ด่านนอก – นครราชสีมา
783 ด่านนอก – ระยอง
782 นครราชสีมา – ด่านนอก
9914 นาทวี – กรุงเทพฯ
992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ
989 พัทลุง – กรุงเทพฯ
987 ยะลา – กรุงเทพฯ
783 ระยอง – ด่านนอก
973 สงขลา – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982 สงขลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่)
989 หาดใหญ่ – พัทลุง – กรุงเทพฯ
987 เบตง – กรุงเทพฯ